VEERAN VERSTAS  

on taidepaja, koulutukseen ja työelämään suuntaava taiteiden, kädentaitojen ja itsetuntemuksen työpaja 18-28-vuotiaille työttömille nuorille aikuisille.

 

Veeran Verstas on itsenäinen toimija, toimintaa järjestää Veeran Verstas ry.

Veeran Verstas on nuorten oma paikka. Verstaalla voit oppia, tehdä, katsella ja kuunnella taiteen eri aloja. Toimintajakson sisältö koostuu monipuolisesti taiteen eri osa-alueista. Neljän – kuuden kuukauden työtoi-mintajakso verstaalla sisältää muun muassa:

 

animaation tekoa, öljyvärimaalausta, luovaa liikettä, teatteria, musiikkia, luontoretkiä, katutaidetta, graffitia, aivojumppaa, voimauttavaa valokuvausta, sirkusta, luovaa kirjoittamista, elokuvakasvatusta, erilaisia käsitöitä kuten unisieppari, kehärumpu, kankaan-painantaa, kuvanveistoa. Verstaan opettajat ovat korkeakoulutettuja pedagogisesti päteviä taiteen ammattilaisia tai oman taiteenalansa erikoisosaajia.

 

Se mitä, miten ja milloin verstaalla eri taiteen sisältöjä toteutetaan, riippuu osittain ryhmästä – sen yhteisistä valinnoista ja kiinnostuksen kohteista. Punaisena lankana toiminnassa on verstaslaisen ”oma kuvan” kaikki muodot, vahvuudet, värit ja sävyt. Toiminnan kudos rakentuu näin verstaslaisten elämysmaail-masta. Taidetyön luoma yhteisöllisyyden kokemus on kaikkien osallistujiensa näköinen, kokoinen ja kuuloinen.

 

Veeran Verstas on taiteen ja taitamisen paikka. Aika Veeran Verstaalla antaa tilaa omille ajatuksille. Taidetyö virkistää ja yllättää. Sinun ei tarvitse tietää eikä osata.

Tule yllättämään itsesi rauhaisessa ja turvallisessa Veeran Verstaassa.

Olet iloisesti tervetullut kokeilemaan!

Maaliskuussa alkaa työkokeiluryhmä Vapaata tilaa -hankkeessa.


Vapaata tilaa -hanke edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllis-tymistä. Hanke kehittää ekologisen taide-elämän alustan nuorten työllistämisen kontekstissa. Toiminta mahdollistaa luontosuhteen ja henkilökohtaisten resilienssitaitojen kehittämisen poikkitaiteellisin keinoin. Tavoitteena on vähentää nuorten ilmasto-ahdistusta, lisätä osaamista taiteen hyvinvointi-vaikutuksista sekä resilenssitaitojen kartuttamisesta. Hankkeessa ympäristönäkökulma on sisällytetty taiteen keinoin hanketyöhön sen eri vaiheissa ja se tukee yhteisön kestävän kehityksen, sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
 

#veeranverstas